Özel isimli SI birimlerinden türetilmiş SI birimleri

PDFYazdıre-Posta
türemiş nicelik nicelik simgesi isim SI gösterimi gösterim
açısal hız ? radyan / saniye s-1 rad s-1
açısal ivme ? radyan / saniye kare s-2 rad s-2
açısal momentum L joule saniye kg m2 s-1 J s
momentum P newton saniye kg m s-1 N s
dinamik viskozite ? pascal saniye kg m-1s-1 Pa s
yüzey gerilimi ?,  ? newton / metre kg s-2 N m-1 = J m-2
kuvvetin momenti ? newton metre kg m2 s-2 N m = J
ısıl akı yoğunluğu, irradiyans Q watt / metre kare kg s-3 W m-2
ısı kapasitesi, entropi S joule / kelvin kg m2 s-2 K-1 J K-1 = C V K-1
özgül ısı kapasitesi, özgül entropi c joule / kilogram kelvin m2 s-1 K-1 J kg-1 K-1
özgül enerji E joule / kilogram m2 s-2 J kg-1
ısıl iletkenlik ? watt / metre kelvin kg m2 s-3 K-1 W m-1 K-1
elektriksel iletkenlik ?,  ? siemens / metre A2 s3 kg-1 m-3 S m-1 = ?-1 m-1
= A V-1 m-1
elektriksel direnç ? ohm metre kg m3 A-2 s-3 ? m = m S-1
= V m A-1
enerji yoğunluğu u joule / metre küp kg m-1 s-2 J m-3 = N m-2
= C m-3
elektriksel alan kuvveti E volt / metre kg m s-3 A-1 V m-1
elektriksel şarj yoğunluğu ? coulomb / metre küp A s m-3 C m-3
elektriksel akı yoğunluğu ? coulomb / metre kare A s m-2 C m-2
permitivite ? farad / metre A2 s4 kg-1 m-3 F m-1
permeabilite ? henry / metre kg m s-2 A-2 H m-1
molar enerji Um,  Hm, joule / mol kg m2 s-2 mol-1 J mol-1
molar entropi, molar ısı kapasitesi Sm,  Cc,m,  Cp,m joule / mol kelvin kg m2 s-2 mol-1 K-1 J mol-1 K-1
poz (x ve ? ışınları) - coulomb / kilogram A s kg-1 C kg-1
absorbe edilen doz hızı - gray / saniye m2 s-3 Gy s-1 = J kg-1 s-1
radiyant yoğunluğu P' watt / steradyan kg m2 s-3 sr-1 W sr-1
radiyans L watt / metre kare steradyan kg s-3 sr-1 W m-2 sr-1
katalitik (aktivite) konsantrasyonu - katal / metre küp mol m-3 s-1 kat m-3
Etiketler:
Pazar, 12 Eylül 2010 13:49
 

Diğer birimler

PDFYazdıre-Posta
TÜRETİLMİŞ CGS BİRİMLERİ (özel isimli)
fiziksel nicelik isim simge SI gösterimi
enerji erg erg 10-7 J
kuvvet dyne dyn 10-5 N
dinamik viskozite poise P dyn s cm-2 = 0.1 Pa s
kinematik viskozite stokes St cm2 s-1 = 10-4 m2 s-1
manyetik indüksiyon gauss G 10-4 T
manyetik alan kuvveti oersted Oe (1000/4?) A m-1
manyetik akı maxwell Mx 10-8 Wb
lüminans stilb sb cd cm-2 = 104 cd m-2
ilüminasyon phot ph 104 lx
ivme gal Gal 1 cm s-2 = 10-2 m s-2 

DİĞER BİRİMLER
fiziksel nicelik isim simge SI gösterimi
zaman dakika min 60 s
zaman saat h 60 min = 3600 s
zaman gün d 24 h = 86 400 s
açı derece ° (? /180) rad
açı dakika ' (1/60)° = ( ?/10 800) rad
açı saniye " (1/60)' = (? /648 000) rad
hacim litre l, L 1 dm3 = 10-3 m3
kütle ton t 103 kg
alan düzeyi, güç düzeyi, ses basınç düzeyi, logaritmik azalma neper Np 1, boyutsuz
alan düzeyi, güç düzeyi, ses basınç düzeyi, zayıflama bel B (1/2) ln 10 (Np)
boyutsuz
enerji elektronvolt eV yaklaşık 1 eV = 1.602 18 x 10-19 J
kütle birleşik atomik kütle birimi u yaklaşık 1 u = 1.660 54 x 10-27 kg
uzunluk astronomik birim ua yaklaşık 1 ua = 1.495 98 x 1011 m 

SI OLARAK KABUL EDİLEN BİRİMLER
fiziksel nicelik isim simge SI gösterimi
uzunluk deniz mili - 1852 m
hız knot - deniz mili / hour = (1852/3600) m s-1
alan ar a da m2 = 102 m2
alan hektar ha hm2 = 104 m2
basınç bar bar 0.1 MPa = 100 kPa = 1000 hPa = 105 Pa
uzunluk ångström Å 0.1 nm = 10-10 m
alan barn b 100 fm2 = 10-28 m2 

SI DIŞINDAKİ BİRİMLER
fiziksel nicelik isim simge SI gösterimi
aktivite (radyonüklid) curie Ci 3.7 x 1010 Bq
poz (x ve ? ışınları) röntgen R 2.58 x 10-4 C kg s-1
absorbe edilen doz rad rad cGy = 10-2 Gy
doz eşdeğeri rem rem cSv = 10-2 Sv
uzunluk (X-ışını dalga boyu) X birim - yaklaşık 1.002 x 10-4 nm
 
manyetik indüksiyon gama ? nT = 10-9 T
akı, radyo-astronomi jansky Jy 10-26 W m-2 Hz-1
uzunluk fermi - fm = 10-15 m
kütle metrik karat - 200 mg = 2 x 10-4 kg
basınç torr Torr (101 325/760) Pa
basınç standart atmosfer atm 760 mmHg
= 101 325 Pa
basınç milimetre cıva mmHg 133.322 39 Pa
enerji termokimyasal kalori calth 4.184 J
uzunluk mikron µ 1 µm = 10-6 m
zaman yıl a 365.242 199 days
= 31 556 925.974 7 s
kuvvet kilogram-kuvvet kgf 9.806 65 N
Etiketler:
Pazar, 12 Eylül 2010 13:51
   

Sayfa 3 / 3

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

               İnteraktif periyodik tablo         Giveaway of the Day          Doğa için çal!

 

 

Online birim çevirme - Bizim essiz birim çevirme aracimizi ücretsiz kullanin

 

Usta Bilgisayar&Elektronik                     Satirize and criticize politics/actual happenings!..

© 2022 - MeteFizik
   
| Perşembe, 19. Mayıs 2022 || Designed by: LernVid.com |